DỰ ÁN THỰC TẾ
Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch- Đồng Nai
Hàng hóa: 01  Máy lọc tĩnh điện inox FA-ESP16000CMH
01 Hệ thống hút