FAS hoàn thành bàn giao và lắp đặt thiết bị inox cho bếp ăn tại nhà máy Bắc Giang, công suất bếp 2000 suất ăn, tất cả thiết bị sản xuất & lắp đặt trong 15 ngày, hoàn thành vượt tiến độ yêu cầu. Hệ thống bếp ăn đã nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

  • Bếp Á
  • Bếp từ công nghiệp
  • Chậy rửa
  • Chụp hút và hệ thống thu gom khí thải
  • Máng nước
  • Tủ sấy bát đĩa, tủ khử trùng
  • Nồi phở
  • Bàn Inox