iKitchen là website giới thiệu sản phẩm & bán trực tiếp sản phẩm trực tuyến. Do tính chất sản phẩm vì vậy chúng tôi không áp dụng hình thức thanh toán online thông qua cổng thanh toán quốc tế, hoặc chuyển khoản trực tiếp. Hiện nay chúng tôi sử dụng các hình thức thanh toán dưới đây, quý khách hàng có thể tham khảo và sử dụng.

Thanh toán tiền mặt

Quý khách hàng sử dụng hình thức thanh toán COD,hoặc tiền mặt FREE SHIP (giao hàng thanh toán tận nơi). Nhân viên bưu điện hoặc kỹ thuật viên sẽ giao hàng tận nơi quý khách hàng và thu tiền mặt.

Thanh toán cà thẻ

iKitchen là thương hiệu thuộc Công ty TNHH TM DV INCA, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thanh toán POS sử dụng thẻ thanh toán Visa, Mastercard, Debit & Thẻ nội địa ATM. Hình thức thanh toán này áp dụng tại trụ sở của Công ty TNHH TM DV INCA hoặc FREE SHIP (kỹ thuật viên giao hàng tận nơi).

Chuyển khoản thanh toán

Áp dụng với hợp đồng kinh tế với giá trị và tiến độ như trong hợp đồng hoặc các sản phẩm được giao tận nơi bởi kỹ thuật viên iKitchen.