Hệ thống xử dụng sản phẩm Chụp hút khói tích hợp hệ thống xử lý khói mùi bếp & quạt hút FA-TH4000CMH có tích hợp sẵn máy lọc tĩnh điện xử lý khói dầu mỡ, quạt hút, phin lọc bẫy mỡ trong chụp, chỉ dẫn đường ống khí ra ngoài. Ưu điểm hệ thống là gọn nhẹ, dễ dàng lắp đặt, tận dụng không gian chụp hút, không tốn diện tích lặp đặt hệ thống xử lý.